INTERNATIONAL BIOCENTRIC FOUNDATION 

ESCUELA DE BIODANZA SISTEMA ROLANDO TORO

ביה”ס לביודנסה בהנהלת סימה רספקה ופרנסין טמפל

שיטת רולנדו טורו

תקנון

 1. הקדמה

כל בתי הספר לביודנסה נמצאים תחת תיאום של International Biocentric Foundation

(I.B.F.), מוסד המנהל את יישום שיטת הביודנסה בעולם. בתי הספר לביודנסה מתנהלים על פי תקנון זה ובהם מקיימת תוכנית להכשרה ייחודית.

 1. הליך הקבלה

תהליך הרשמה לבית הספר לביודנסה מותנה במילוי טופס הרשמה, חוות דעת של המאפשר השבועי של המועמד , צבר לפחות חמישים שעות וויוונציה ועבר ראיון אישי עם נציג הנהלת בית הספר.

 1. הרשמה

על מנת להירשם לבית הספר, התלמיד המעוניין הוא מחויב לקרא את התקנון ולאשר קריאה והסכמה.

 1. מפרט קורס ההכשרה

משך הקורס הינו כשלוש וחצי שנים בממוצע, ובו יש תוכנית ייחודית להכשרה לביודנסה. תוכנית זו מורכבת מ:

 • 28 יחידות לימוד תיאורטיות-חווייתיות (ויונסיה) בנושאים ספציפיים לגבי התיאוריה והמתודולוגיה של ביודנסה.
 • 2 הרצאות תיאורטיות-חווייתיות (סמינרים) בנושאים הקשורים לביודנסה (כול הרצאה או סמינר מלווה בוויונסיה בהמשך).
 • פרוייקט מינוטאורו אחד או שניים, שניהם אופציונלים.

מבנה כל יחידות הלימוד  מורכב מחלק תיאורטי וחלק חוויתי, ומשך הזמן שלו הינו לפחות 12 שעות.

ביחידות הלימוד יימסר חומר לימודי-הכשרתי השייך לאותו נושא.

יחידות לימוד תיאורטיים חווייתיים על נושאים ספציפיים בביודנסה:

 1. הגדרה ומודל תיאורי של ביודנסה רולנדו טורו
 2. תת מודע חיוני והעיקרון הביוצנטי
 3. הויונסיה (חוויה)
 4. הביטים ביולוגיים בביודנסה
 5. הביטים פיזיולוגים בביודנסה
 6. הביטים פסיכולוגיים בביודנסה
 7. תקדימים מתיים ופילוסופים בביודנסה
 8. זהות ואינטגרציה
 9. מצבים של טראנס ורגרסיה
 10. מגע וליטוף
 11. התנועה האנושית
 12. חיוניות
 13. מיניות
 14. יצירתיות
 15. רגשיות (אפקטיביות)
 16. טרנסצנדנטיות
 17. מנגנוני הפעלה בביודנסה
 18. ישום והשלכות של ביודנסה
 19. ביודנסה ארס מגנה, Ars Magna
 20. ביודנסה  –  פעולה וחברתיות
 21. המוזיקה בביודנסה
 • 22 עד 28  – מתודולוגיה
 • 29 עד 30 – סמינריון

לימודי מתודולוגיה

נושא שבע יחידות  לימוד האחרונות של תוכנית ייחודית של הכשרה לביודנסה, הינו המתודולוגיה בביודנסה.

באותן יחידות לימוד התלמיד ירכוש את הכלים המתודולוגים הנדרשים להכשרה בביודנסה.

אותם תלמידים הנחשבים – על פי שיקול דעתו של מנהל בית הספר –  כעומדים בתנאים יוכלו להיות נוכחים ביחידות הלימוד של המתודולוגיה. כל מי שלא יעמוד בתנאים הנדרשים, לא יוכל להמשיך בהכשרה זו.

התנאים הנדרשים הם:

 • תלמידים שנכחו ב –  70% בשנת הלימודים הראשונה והשנייה, אלא אם כן לפי שיקולים מערכתיים התאפשר שינוי.
 • תלמידים הנמצאים בריאים בנפשם
 • תלמידים שאינם מכורים לאלכוהול ו/או לסמים
 • תלמידים שהסדירו את התשלומים וכל המחויבויות הבית ספריות

כל מי שלא ייחשב כעומד  בתנאים המתאימים, לא יוכל להמשיך בשנת הלימודים השלישית.

במשך יחידות הלימוד של מתודולוגיה, יימסר קטלוג של המוזיקה והתרגילים הרשמיים המתאימים  למוזיקה –  הוראות ומוזיקה בביודנסה

פרקטיקה בפיקוח (סופרויזיון): התוכנית הייחודית להכשרה לביודנסה קובעת שעל מנת לקבל את ההסמכה כמנחה מין המניין בביודנסה, על התלמיד לבצע פרקטיקה תחת פיקוח של מנחה דידאקט.

תלמיד רשאי להתחיל בפרקטיקה בפיקוח רק לאחר שקיבל את האישור רשמי חתום על ידי מנהל/מנהלי הבית הספר.

תלמיד יקבל אישור להתחיל בפרקטיקה בפיקוח באישור מנהל ביה”ס ויעוץ חונך בית הספר, וכשהתלמיד עומד בתנאים הבאים:

 • מסר 80% של הדיווחים התיאורים, הקשורים ליחידות לימוד של שנת הלימודים הראשונה והשנייה.
 • למד 5 מתודולוגיות
 • צבר לפחות 24 יחידות לימוד
 • יש ברשותו אישור של מנהל ביה”ס לביודנסה.

הפרקטיקה בפיקוח הינה רצף של סדנאות לביודנסה, שמונה מתוכם יהיו בפיקוח של חונך-דידאקט, והוא יהיה  המפקח על הפרקטיקה (עבודה מעשית) של התלמיד.  הפיקוח הינו בתשלום לחונך הדידאקט.

מינימום ארבע עבודות מעשיות בפיקוח (מתוך השמונה) חייבות להתבצע בפיקוחו של חונך-דידאקט אחד, שיהיה המפקח האחראי על העבודה המעשית. הפיקוח האחרון ייעשה על ידי אותו דידאקט שנבחר ע”י התלמיד להיות המפקח אחראי והוא שייתן אישור לסיום הפיקוח או לצורך בפיקוח נוסף.

הסדנאות המעשיות של עבודה מעשית בפיקוח, יהיו בתוקף בתנאי שיהיו מודרכות על ידי מקסימום של שני תלמידים מתלמדים. הסדנאות המעשיות של עבודה מעשית בהנחיה של יותר משני תלמידים לא יהיו בתוקף. כאשר הסדנאות המעשיות מועברות ע”י שני תלמידים, עליהם לבצע 12 עבודות מעשיות בפיקוח ( 8 בזוג ו- 4 אישיות)

ארגון קבוצת העבודה המעשית הינו באחראיות התלמיד. התלמיד המתלמד חייב לחפש משתתפים חדשים להרכיב קבוצה, אך יכול להזמין חברים לקורס ההכשרה, ונוכחותם תהווה תמיכה.

במידה ולאחר 8 עבודות מעשיות, הערכת המפקח האחראי מראה כי יש נקודות לשיפור, ההנהלה תבקש לבצע את אותן עבודות (להן ניתן השם ” עבודות בפיקוח משלימות”), עם אותו חונך-מנחה. במידה ואותו חונך אחראי לא יהיה זמין לבצע את הפיקוח של אותן עבודות משלימות, הוא ימנה מנחה-דידאקט אחר בעל אמונו על מנת להחליפו, שמקובל על מנהל ביה”ס והתלמיד המתלמד, ובהסכמתם.

אם התלמיד מעוניין להמשיך להוביל את קבוצת העבודה המעשית שלו לאחר 8 עבודות בפיקוח, הוא יוכל לעשות זאת, בפיקוח של פעם בשלושה חודשים, עד שיקבל את תעודת מנחה לביודנסה. ניתן לקבל יעוץ מתודולוגי עם מנחה חונך.

תלמיד שירצה לבצע פרקטיקה בפיקוח עם קבוצת ילדים ,עליו לעבור הרחבה בביודנסה לילדים.

בסוף כל  פרקטיקה (עבודה מעשית) המפקח האחראי ימסור למנהל, דו”ח מלא על עבודת הפיקוח (נא להתייחס לנספח מספר 8)  חתום על ידו כמסמך אישור.

כל פרקטיקה בפיקוח תהיה בעלות של יחידת לימוד בית ספרית אחת בלבד.

כל תלמיד יוכל לקיים את הפרקטיקה שלו בקבוצה אחת, בה הוא ינהל את התוכנית ההתחלתית שלו.

התלמיד רשאי לבקש מהמשתתפים בקבוצת עבודה המעשית בפיקוח שלו, תגמול נמוך מהערך הממוצע המקבלים מנחים ראשיים באותה עיר בה תתקיים הפרקטיקה.

התלמיד המתלמד אינו רשאי ללמד שיעורים של ביודנסה במוסדות ללא נוכחות של מפקח.

אין לבצע סדנאות פתוחות ללא נוכחות של מנחה מוסמך.

תלמיד מתלמד לא יכול להרצות על יחידות הלימוד החווייתיות לביודנסה  (ויונסיה(  כלשהי, ללא קשר בסוג השיעור או אורך השיעור.

לאחר סיום של שמונה עבודות מעשיות, התלמיד המתלמד רשאי להעביר קורס שבועי לביודסה אחד בלבד, עד שיקבל את תעודת מנחה ביודנסה.

פרסום הפרקטיקה בפיקוח חייבת להיעשות על פי ה”ברושור לדוגמא”, שביה”ס יעמיד לרשותו. המתלמד לא יכול לפרסם פרסום כלשהו, באף מקום אחר, לרבות מדיה כתובה (עיתונים, כתבי עת, וכו’), טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, או כל אמצעי תקשורת כשלהו ללא אישור של מנחה מפקח.

התלמיד המתלמד אינו רשאי לפרסם את עצמו בקבוצות של מנחים אחרים או מרצים מתלמדים אחרים.

לאחר שהתלמיד קיבל את אישור המנהל לבצע את הפרקטיקה בפיקוח שלו, התלמיד מחויב לסיים את הכשרתו תוך שנתיים (ביצוע העבודה המעשית, הכנה והגשה של המונוגרפיה שלו).

אם לא סיים התלמיד את הכשרתו לאחר תקופה זו, התלמיד יהיה מחויב להיות נוכח שוב בכול יחידות הלימוד של מתודולוגיה ולקיים מחדש את העבודה המעשית, וזאת בתשלום מלא של העלויות הכרוכות בכך.

מונוגרפיה:

בסוף כל עבודה מעשית, תלמיד מחויב להכין מונוגרפיה על טענה תיאורטית או מעשית של ביודנסה.

יש להגיש את העבודה כתובה עד 30 יום לפני הצגת המונוגרפיה מול הוועדה.

הנושא התיאורטי יתאים לאחד או יותר מהאספקטים של תיאורית הביודנסה, והנושא המעשי יהיה קשור לעבודה המעשית בפיקוח.

נושא עבודת הגמר מחייב אישור מראש של מנהל ביה”ס, ותוכנו יוכן בעזרתו של חונך-מנחה האחראי על הפיקוח של העבודה המעשית של התלמיד.

עבודת הגמר תיבדק על ידי החונך-מנחה המפקח ועל ידי מנהל ביה”ס, במטרה שהתלמיד יגיש את עבודתו על מנת לקבל את תעודת מנחה לביודנסה.

הקריטריונים לבחון את עבודת הגמר הינם:

 • קונסיסטנטיות (עקביות) ודיוק תיאורטי ומתודולוגיה
 • קוהרנטיות עם העיקרון הביוצנטרי
 • חיבור נכון והגשה אסטטית של העבודה.

ליווי מונוגרפי על ידי מפקח אחראי דידקטי יתבצע בעלות של יחידת לימוד אחת בלבד.

טקס הגשת עבודת הגמר על מנת לקבל את התואר “מנחה” והתעודה של מנחה ביודנסה:

בסיום כל שלבי ההכשרה, ולפני טקס הצגת המונוגרפיה ומסירת התעודה  של מנחה ביודנסה, המנהל חייב להודיע

ל-International Biocentric Foundation או למוסד שמונה על ידה, את קורות החיים של לימודי התלמיד, כשהמסמך מלא.

מסמך קורות חיים המועבר ל-IBF  חייב לכלול:

 • מס’ סדנאות הפרקטיקה – עבודה מעשת בפיקוח עם התאריכים, והמקום בו התקיימו אותן שעות של פרקטיקה.
 • שם המפקח האחראי על הפרקטיקה והערותיו על העבודה.
 • שם עבודת הגמר, והרשמים של מפקח האחראי על הפרקטיקה על אותה עבודה.
 • רשמים של המנהל על עבודת הגמר והאישור המתאים.
 • תשלום עבור השכרת אולם להגשת מונוגרפיהי

ה – International Biocentric Foundation או המוסד/כל אדם שימונה על ידה, תמסור מסמך קבלה ואישור להגשה של עבודת הגמר, תוך כדי התייחסות לתקדימים ואינפורמציה רלוונטית נוספת, המצויים בידיה.

הצגת עבודת הגמר חייבת להיות מאורגנת ע”י מנהל ביה”ס לביודנסה בה רשום התלמיד, וכן הוא חייב  לעמוד בראשה. כמו כן, התלמיד מחויב להתייצב מול וועדה בת שלוש מרצים-דידאקט: מנהל ביה”ס, החונך-מנחה המפקח האחראי על העבודה מעשית של התלמיד וחונך-מנחה נוסף השייך לסגל ביה”ס (מי שהיה נוכח בתדירות גבוהה יותר לקורס הכשרה של התלמיד).

אם החונך-מנחה המפקח האחראי לא יכול להשתתף, המנהל ימנה חונך-מנחה אחר השייך לסגל המנחים של ביה”ס, וזאת בהסכמה משותפת.

אם החונך-מנחה שהיה נוכח בתדירות הגבוהה יותר במסגרת הכשרת התלמיד, לא יוכל להיות נוכח בטקס הענקת התואר – מנהל ביה”ס רשאי להזמין חונך-מנחה אחר, הן אם הוא שייך לסגל והן אם הוא לא.

טקס הצגת עבודת הגמר חייב להתקיים כפעילות בביה”ס בו למד התלמיד, ויש להימנע מטקסים קולקטיבים אפשריים בבתי ספר אחרים, בכנסים או סוגי התקהלות אחרים.

כאשר הוגשה עבודת הגמר והתקבל אישור סופי של המנהל (מאחר שיש קונסנסוס של שולחן הבודקים), המנהל ימסור את חוות דעתו ל- International Biocentric Foundation.

חוות דעתה של הוועדה, שתועבר למנהל ה- International Biocentric Foundation, יקבל תוקף מה –  I.B.F.,

והוא ימסור את התעודה ובה מצוין מספר הרישום הבינלאומי המקנה את תואר מנחה ביודנסה, וכמו כן את רשימת הזכויות והחובות שלו.

בטכס התלמיד מקבל תעודה זמנית עד לקבלת תעודת רשמית מטעם ה IBF.

 1. חובות התלמיד

תיאור תיאורטי (שאלון לאחר כל יחידה)

התלמיד הנמצא בהכשרה חייב להכין תיאור תיאורטי על כל נושא בנושא שנלמד בהכשרה, והוא אמור למסור אותו לחונך-מנחה שלו, שיבדוק אותו ויחזיר לתלמיד תוך פרק זמן סביר, ובו הערותיו בכתב.

באופן תקופתי (כל שישה חודשים  בערך) החונך ידווח למנהל על תדירות קיום התיאורים התיאוריים ועל הערותיו שלו עליהם.

נוכחות: נוכחות חובה של מאה אחוזים בלימודי יחידות לימוד התיאורטיים-חווייתיים וליחידות לימוד בהרצאות התיאורטיים-חווייתיים (סמינרים) שנלמדים.

אי-נוכחות מצד התלמיד חייבת להיות מוסברת מראש למנהל בית הספר.  חשוב לשמור על עקביות הנוכחות על מנת להבטיח את הקבוצה, היות שביודנסה הינו תהליך קבוצתי.

במידה של אי-נוכחות בשיעורי יחידות לימוד להכשרה ו/או הרצאות (סמינרים), יש להשלים אותם, בעדיפות בקורס הבא אחריו של ביה”ס בו התלמיד רשום, או ובעדיפות שנייה בבית ספר אחר (מקסימום של יחידות לימוד המאושרים להשלים בבית ספר אחר: שלוש לכל ההכשרה)

כל פעם שתלמיד משלים יחידת לימוד בבית ספר אחר, הוא מחויב למסור אישור נוכחות מתאים למנהל בית הספר בו הוא  רשום כתלמיד בקורס ההכשרה.

במידה ומלמדים יחידת לימוד או הרצאה תיאורטית-חווייתית (סמינר) של קורס ההכשרה באותו תאריך בו מתקיים גם כן שיעור ביחידת לימוד או הרצאה שהוא חייב להשלים בבית ספר אחר, הוא חייב להיות נוכח בשיעור בבית הספר בו הוא רשום.

לאחר מכן, יחד עם מנהל בית הספר, התלמיד יחפש אופציה אחרת להשלמת הלימוד לאותה יחידה ו/או הרצאה תיאורטית –חווייתית (סמינר) שעדיין לא נשלם.

תלמיד שלא יהיה נוכח בשלוש יחידות לימוד ו/או הרצאה (סמינר) רצופים, ייחשב כתלמיד שוויתר על לימודיו וכתוצאה מכך, המנהל רשאי להשהות את הרשמתו ללימודים.

נוכחות בשיעור השבועי של ביודנסה

נוכחות ושייכות לשיעור שבועי, הינה חובה במהלך כל קורס ההכשרה של ביודנסה, וכך מבטיח איכות גבוהה של התהליך ההכשרה. אי נוכחות לקורס השבועי מחויב בהסבר מוצדק לכך.

יחידות בחירה

פרוייקט מינוטאור

פרויקט מינוטאור אחד או שניים במהלך קורס ההכשרה, שניהם לבחירה.

 1. תעודת מנחה ביודנסה

דיפלומה ותואר מנחה בביודנסה מקנה את הזכויות הבאות:

 • להשתמש בשם: “Biodanza®” – Sistema Rolando Toro והלוגו שלו, שניהם קניין של פרופסור רולנדו טורו ארנדה, כל עוד השימוש יהיה נכון לשיטת ביודנסה.
 • ליישם את מתודולוגית ביודנסה – שיטת רונלדו טורו הנלמדת בבית הספר, הפצת התיאוריה שלו והתרגילים פרי יצירה ובסדרו של פרופסור רונלדו טורו ארנדה, בהקשר של עיקרון הביוצנטרי והמודל התיאורטי
 • לעסוק כמנחה לביודנסה בכל מקום בעולם.
 • להקים מרכזים פרטיים לביודנסה ובהם לקיים קורסים שבועיים ו/או ללמד את יחידות לימוד חווייתיות בביודנסה (לא להכשרה).
 • ללמד קורסים שבועיים וסדנאות בביודנסה במוסדות פרטיים וציבוריים.
 • לפרסם את הקורסים השבועיים והסדנאות דרך עיתונים, כתבי עת, או אמצעי תקשורת אחרים.
 • זכויות אלה יהיו בתוקף כל עוד המנחה יישם באופן ראוי ומדויק את שיטת רולנדו טורו.

ניתן לשלול את הזכויות  ללמד ביודנסה, על ידי I.B.F. במקרים הבאים:

 • לימוד לא נכון של תיאורית ו/או מתודולוגיה של שיטת ביודנסה רונלדו טורו.
 • חוסר קוהרנטיות שיטתי ביישום התיאוריה ו/או המתודולוגיה של שיטת ביודנסה רונלדו טורו.
 • הפרות של חוסר אתיקה בקשר לתלמידים, עמיתים, ה – International Biocentric Foundation והקהילה כולה.

תואר מנחה בביודנסה אינו מקנה את הזכות על הקניין הרוחני של מתודולוגיית הביודנסה, השייך לפרופ’ רולנדו טורו ארנדה ז”ל וה – International Biocentric Foundation