בית הספר מעביר שני שעורים שבועיים

השעורים מעוברים על ידי סילבי טמפל מנהלת בית הספר

יום ב׳

20:30 – 23:00 

 רח יצחק שדה 29, תל אביב. קומה 2 

קבוצה פתוחה לכל הרמות מתקדמים

יום ד׳

20:30 – 23:00 

סטודיו נועה דר, רחוב קפלן 6, תל אביב

קבוצה סגורה למתקדמים