בית הספר מעביר שני שעורים שבועיים

השעורים מעוברים על ידי סילבי טמפל מנהלת בית הספר

מיקום: סטודיו נועה דר, רחוב קפלן 6, תל אביב 

יום ב׳

20:30 – 23:00 

קבוצה פתוחה לכל הרמות 

יום ד׳

20:30 – 23:00

קבוצה סגורה למתקדמים