בית הספר מעביר שני שעורים שבועיים

קבוצה פתוחה לכל הרמות ביום א בין 20:30 ל 23:00

קבוצה סגורה למתקדמים ביום ד בין 20:30 ל 23:00

השעורים מעוברים על ידי סילבי טמפל מנהלת בית הספר