ביודנסה היא שיטה המעודדת התפתחות אישית באמצעות איחוד בין הרגש, המחשבה והעשייה. המפגשים מבוססים על חוויה (“ויוונסיה”) הנוצרת על ידי מוסיקה, תנועה ומפגשים אנושיים.
הביודנסה משתמשת במוסיקה ובתנועה ככלים לחיבור לעצמי , לאחרים ולטוטאליות. היא מלמדת אותנו להקשיב, ולחיות מחדש לפי האניסטינקטים הראשונים, הטבועים בכולנו, אך נשחקו במרוצת השנים בגלל קצב החיים המודרני. כמו טקסים שבטיים היא מגרה את יצר הקהילה, הביחד, מעוררת תודעה לסולידריות אוניברסלית, מסייעת למשתתפים לשחזר את השמחה והחיוניות שלהם, לחגוג את קדושת חיים.
ביודנסה היא הזמנה לחקור את החיים בפשטות ובאותנטית כדי לעורר את הפוטנציאל הטבעי שלנו ולקדם את הבריאות הרגשית.
ביודנסה מפגישה אותנו עם העוצמה הפנימית, עם יופיו של האחר, עם החיים!

ביודנסה התפתחה בארבעת העשורים האחרונים תחת חזונו של מייסד השיטה רולנדו טורו ארנדה, שנפטר בחודש פברואר 2010.

מה מפיקים מביודנסה?
מעוררת חיוניות, הנאה ושמחת חיים.
מביאה להרמוניה גופנית.
מפתחת את היכולת לאהוב ולהיות אהוב.
מאחדת מחשבות רגשות ופעולות.

תרגול ביודנסה נעשה דרך שיעורים שבועיים של שעתיים וסדנאות סוף השבוע. החוויה היא בעיקר לא-מילולית, דבר האפשר תקשורת טיבעית ללא קשר לרקע החברתי-תרבותי של המשתתפים.